Tara Beata Racz: „Prostor susreta“

U petak 12. lipnja 2020. otvorena je samostalna izložba Tare Beate Racz pod nazivom „Prostor susreta“ u Centru za mlade Bunker - Info centar u Samoboru. Izložba je otvorena do 30. srpnja 2020.

O izložbi Prostor susreta (Marina Ivančić)

Kao i svaki umjetnik i umjetnica, Tara Beata Racz u svojim radovima namjerava objasniti tematiku koja ju osobno dotiče. Svoje razmišljanje o utjecaju drugih ljudi na nju samu izražava u svom slikarstvu. Već od ranije dobro upoznata sa psihologijom, Tara Beata stvara seriju „Prostor susreta“ kojom sama sebi, a i nama, pojašnjava topološku teoriju ličnosti prema kojoj je svaki pojedinac složeno energetsko polje. Kroz svoje stvaralaštvo prikazuje psihološka polja kroz ljudsko tijelo koje je lišeno anatomskih pravila, što je manje važno. Više je važno vidjeti dijelove psiholoških polja načinjenih od raznih manjih polja. Prepoznatljivi oblici kao što su elipsa, kružići ili neke druge organske forme; djeluju kao banalizacija u odabiru forme ali u bogatstvu detalja, u svom mnoštvu pribjegavaju banalnosti te jasno prikazuju umjetničinu namjeru. A to je- prikazati emocionalno stanje koje se u našoj ćudi više čini kao skup emocija nego „stanje“.

Kao što sama kaže : „Sve što se nalazi u našem polju postaje dio matrice iz koje mi zajedno kreiramo polja s drugima. Slikajući bilježimo tragove, dodire, prožimanja, mijene koje se u tim susretima događaju u našoj psihi.“

Način na koji formira topološka polja doima se kao umjetničina meditacija prilikom samog nastanka i svakako joj je i sam proces stvaranja važan. Isto kao što je ljudski kontakt i njegov utjecaj na nas - proces sam po sebi.

Gledajući sliku iz daljine prepoznajemo teksturu jer ne vidimo jasno gomilu oblika kojima umjetnica simbolizira što se to dogodi u ljudskoj psihi prilikom susreta, kontakta ili nekog drugog utiska. Tom gomilom oblika unutar jednog prostora umjetnica jasno iskazuje koliko drugi ljudi oblikuju naš unutrašnji svijet. Taj prostor u „Prostoru susreta“ je izrazito vidljiv u svakoj Tarinoj slici, kao i u cjelini serije.

Kratka biografija umjetnice:

Tara Beata Racz rođena je 1991. u Zagrebu. Godine 2016. diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu, a za uspjehe i zalaganje tijekom studija nagrađena je s dvije Dekanove nagrade za izvrsnost. Godine 2019. diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Ksenije Turčić. Tijekom studija slikarstva nagrađena je s četiri Rektorove nagrade: za veliki timski znanstveni i umjetnički rad za projekt „Kratki spoj“, za projekt studentskog časopisa „Skica“, za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici za program „Svijet i ja, ja i svijet“ te za projekt Opera L. Janačeka „Lukava mala lisica“. Do sad je izlagala na nekoliko skupnih izložbi od kojih se ističu Koloristički dijalozi u Galeriji Forum (2018), Oni odlaze u Glipototeci HAZU (2019), 5. bijenale slikarstva u HDLU (2019), Festival svjetske književnosti u Studiju Moderne galerije „Josip Račić“ (2019), InFLUence u Kulturnom centru Travno (2020), One su tu u Galeriji likovnih umjetnosti „Slavko Kopač“ (2020)  te na samostalnoj izložbi u Knjižnici Marije Jurić Zagorke pod nazivom Psihonautika (2018). Na 5. bijenalu slikarstva dobila je HPB nagradu za mladog umjetnika.