IIC Hrvatska grupa (izvješće za 2020)

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Heritage

IIC - Hrvatska grupa / IIC - Croatian Group

Donosimo izvješće Lady Jadranke Beresford Peirse o djelovanju njezine zaklade, u koje je uključena i izrada diplomskog rada Luke Krešimira Stipića s OKIRU ALU.

Uz osobnu zahvalnost Lady Jadranki Beresford-Peirse na brižnoj i odlučnoj podršci kroz suradnje u proteklih pola godine od početka tekućeg mandata grupe, s radošću prenosimo International Trust for Croatian Monuments Progress Report 2020 - objavljen i na web stranicama IIC-a: https://www.iiconservation.org/content/international-trust-croatian-monuments-progress-report 

Pozivamo Vas da proučite povijest zaklade koja je kroz gotovo 30 godina neumornog rada i sama postala dijelom naše kulturne baštine te svakako primjerom kako se grade mostovi zajedničke, europske baštine: http://www.croatianmonuments.org/

Žana Matulić Bilač, predsjednica IIC-Hrvatske grupe

With Personal Thanks to lady Adriatic Beresford-Peirse for caring and determined support through cooperation in the past half of the year since the beginning of the current term of the group, we are pleased to present international trust for Croatian sites progress report 2020-published on the website: https://www.iiconservation.org/content/international-trust-croatian-monuments-progress-report We invite you to learn the history of a foundation that has become a part of our cultural heritage and also became part of our cultural heritage and certainly an example of how the bridges of common, European Heritage: http://www.croatianmonuments.org/  

S web stranice: https://www.facebook.com/pg/IIC.hrvatska.grupa/posts/