Land Art, Earth Art, Earthworks

„Land Art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen“ II.

Umjetničko-znanstveno istraživanje „Land Art, Earth Art, Earthworks: z/Zemlja i antropocen“ II. objedinilo je umjetnike/ice, teoretičarke i studente/ice u jednodnevnom događanju na nekoliko lokacija in situ u suradnji s Gradom Ozljom te u organizaciji Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

U nedjelju 29. studenog 2020. godine od 11 do 19 sati četiri lokacije – kod stare škole i pokraj Kupe u Obrežu Vivodinskom, kod kapele Sv. Križa u Loviću Prekriškom, te kod župne crkve Sv. Vida u Ozlju, Zvjezdana Jembrih, Petar Koši, Ida Blažičko i Alex Brajković, kao i studenti i studentice Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu – Jiao Guo, Ana Maria Maravić i Marija Graša u suradnji s Martinom Ladikom izvodili su Land art radove. Suzana Marjanić, Tajana Škalamera, Maja Flajsig i Leo Hrs iz vlastite interpretativne vizure (povijest umjetnosti, kulturna antropologija, etnologija, biologija etc.) razmatrali su suodnos z/Zemlje, antropocena i umjetničkih praksi.

U nastavku ovog istraživanja razvija se edukativna komponenta – rad sa studentima u okviru terenske nastave i radionica in situ,  ističe se fenomen kulturnog krajolika (kulturne geografije), kao i aspekt očuvanja i zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine, te jačanje suradnje s lokalnim zajednicama. Također sagledavaju se metode kojima umjetnici tretiraju prostor prirode, ne-urbani prostor kao fenomen land arta (Earthworks), kao i načini na koje se land art kritički odnosi prema recentnim  globalnim pojavama, posebice s naglaskom na ekološke aspekte i očuvanje prirodnih resursa.

Suradnja, komunikacija i interakcije in situ, ključne su za poticanje i nicanje novih vidova istraživanja na tragu zaštite i očuvanja najvrjednijeg što nam je zajedničko - z/Zemlje.

LAND ART II (Link na PDF)

Video Land Art Ozalj II. (autor Mario Borščak)