ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Restauratorska praksa u Bjelovaru

U Bjelovaru je od 22. do 26. veljače 2021. održana restauratorska praksa za studente 4. godine kiparskog smjera Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina uz voditeljstvo red. prof. mr. art. Zvjezdane Jembrih i doc. mag. art. Ane Božičević, te uz suradnju pred. Tajane Vrhovec Škalamera.

Domaćin je, kao i prošle godine, bila Bjelovarsko-križevačka biskupija, koja uskoro osniva svoj Dijecezanski muzej. U budućoj zbirci muzeja nalaze se brojne vrijedne umjetnine, ponajviše dijelovi nekadašnjih crkvenih inventara s toga područja. Drvene polikromirane skulpture posebno su osjetljiva građa. Studenti su tijekom ove restauratorske prakse odabrali tri barokne skulpture u ugroženom stanju, te na njima izveli nužne mjere preventivne zaštite, dokumentirali ih, opisali i istražili njihovo izvorno porijeklo.

Nastavak arhivskih i povijesnoumjetničkih istraživanja prepustit će se i ove godine studentima Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta uz voditeljstvo doc. dr. sc. Danka Šoureka. Ovaj put u virtualnoj suradnji koja se provodi uslijed epidemioloških mjera. Objedinjeno izvješće bit će temelj za daljnja istraživanja, usmjerena prema budućoj izložbi spašenih i istraženih skulptura, radnog naslova Povratak izliječenih.

Uz ljubazne i izuzetno gostoljubive domaćine – mons. Vjekoslava Huzjaka, biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije, preč. Josipa Stipančevića, biskupijskog ekonoma, te uz suradnju s konzervatoricom Zrinkom Studen iz nadležnog  Konzervatorskog odjela u Bjelovaru studenti su stekli mnoga interdisciplinarna iskustva, posjetili tri zanimljiva sakralna objekta u okolici (Štefanje, Martinac i Samaricu), a poseban doživljaj je bio i obilazak parka skulptura Svijetle pruge bilogorske.

Zvjezdana Jembrih