ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Terenska nastava u Varaždinu i Belcu

U petak, 14. 5. 2021. godine studenti 3. i 4. god. Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina bili su na terenskoj nastavi u Varaždinu i Belcu, a nastavu su, uz voditeljstvo red. prof. mag. art. Zvjezdane Jembrih i doc. mag. art. Ane Božičević organizirali sami studenti – Varaždinka Nera Brumen i Zlatarščan Antun Škrlec. Odabrani su najznačajniji srednjovjekovni i barokni lokaliteti toga dijela sjeverozapadne Hrvatske: Stari grad Varaždin i u njemu smješten Gradski muzej (14. – 18. st.), kapela sv. Florijana (18. st.), te Uršulinska crkva Rođenja Isusova i uršulinski samostan u Varaždinu (18. st.), a nakon prijelaza na južnu stranu Ivanščice, srednjovjekovna kapela sv. Jurja u Juranščini (13. st.) i, na kraju, biser baroka – župna crkva Marije Snježne u Belcu (18. st.).

Studenti su održali seminare, u kojima su obuhvatili povijesne, povijesnoumjetničke, ikonografske i konzervatorsko-restauratorske aspekte odabranih sakralnih objekata in situ – Nera Brumen je predstavila oltar sv. Lovre u dvorskoj kapeli Staroga grada Varaždina – ranobarokni oltar iz 1. polovice 17. stoljeća, restauriran prije desetak godina; Judita Gracin nas je uvela u kompleksni romaničko-gotički prostor i invenat kapele sv. Jurja u Belcu (Juranščini); a Antun Škrlec nas je detaljno upoznao s raskošnom unutrašnjošću župne crkve u Belcu, kao i s poviješću očuvanja i obnove toga izuzetno značajnog sakralnog objekta.

Dobroj organiziranosti pridonio je i ručak u jednoj od varaždinskih gostionica, razgledanje unutrašnjosti uršulinskog samostana i umjetničke zbirke uz vodstvo časne majke, a potom i vožnja vijugavim zagorskim putovima kroz zelenilo, kišu i sunce.

red. prof. mr. art. Zvjezdana Jembrih