Crtački maraton / Drawing Marathon

Ovaj Crtački maraton početak je jedne konkretne i dugoročne suradnje dviju likovnih akademija, Lalit Kala Akademi New Delhi (Indija) i Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt je inauguriran i predstavljen simultano preko video linka u New Delhiju i Zagrebu. 

U Zagrebu su na ALU sudjelovali red. prof. art. Tomislav Buntak, dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, g. Raj Kumar Shrivastava, veleposlanik Republike Indije u Republici Hrvatskoj i izv. prof. art. Danko Friščić, prodekan za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju ALU. Također su nam se pridružili i g. Joginder Singh Nijjar, predsjednik Hrvatsko-indijskog društva te prof. Dina Šimunić, tajnica društva.

Na indijskoj strani, u New Delhiju na partnerskoj Lalit Kala Akademi, nazočni su bili Uma Nanduri, predsjednica, Ramakrishna Vedala, tajnik i dr. Gayatri Mathur.

Mentori ovog projekta su izv. prof. art. Gordana Bakić i izv. prof. art. Danko Friščić.


This Drawing marathon event is only the beginning of the long-term cooperation of the two fine-arts academies, the Lalit Kala Akademi, New Delhi (India), and the Academy of Fine Arts of the University of Zagreb (Croatia).

The event has been simultaneously live-streamed from both New Delhi and Zagreb.

In Zagreb side of the event participated Prof. Tomislav Buntak, Dean, and Assoc. Prof. Danko Friščić, Vice Dean (representatives of the Academy of Fine Arts of the University of Zagreb), H.E. Mr. Raj Kumar Srivastava, Ambassador (representative of the Embassy of the Republic of India to the Republic of Croatia), Mr. Joginder Singh Nijjar, President, and Prof. Dina Šimunić, Secretary (representatives of the Croatian-Indian Association).

In New Delhi side of the event participated Ms. Uma Nanduri, President, Mr. Ramakrishna Vedala, Sceretary, and Dr. Gayatri Mathur (representatives of the Lalit Kala Akademi).

Mentor-professors were Assoc. Prof. Gordana Bakić and Assoc. Prof. Danko Friščić.