Fotografije snimili mons. Nedjeljko Pintarić, Ariana Novina i Jure Kokeza

SOS ZA SVECE Kapela sv. Jakoba na Očuri

O izložbi SOS ZA SVECE (Link na PDF)

O znanstveno stručnom skupu „Dani Očure – O kapeli svetog Jakoba” i otvorenju izložbe vidjeti tekst mons. Nedjeljka Pintarića: https://ika.hkm.hr/novosti/zavrsen-strucno-znanstveni-skup-dani-ocure-o-kapeli-svetog-jakoba/

Knjižica sažetaka znanstveno-stručnog skupa (Link na PDF)

Znanstveno stručni skup O KAPELI SVETOG JAKOBA (20. -  21. listopada 2022.) i otvorenje izložbe SOS ZA SVECE Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi na preostalom drvenom inventaru kapele sv. Jakoba na Očuri 20. 10. 2022. u 14:30 sati u Muzeju Radboa, Radoboj 34.

Vidjeti još i na: https://www.facebook.com/events/431993202209443/?ref=newsfeed


(Kliknuti za uvećanje)