9. DANI ICARUS HRVATSKA

Prof. Tajana Vrhovec Škalamera i Ariana Novina, voditeljica Arhiva ALU, sudjeluju na skupu 9. DANI ICARUS HRVATSKA, Baština bez granica: kulturne i edukacijske prakse i nove perspektive, AUKOS, Osijek, 13-15. ožujka 2024. sa izlaganjem Strani studenti na Akademiji likovnih umjetnosti od 1907.do danas (migracije i utjecaji).

Program: https://drive.google.com/file/d/1lJ0Ictq11IYoGdi2BIvDaMfkpK6jOYSu/view