NASTAVNIČKI
ODSJEK

KIPARSTVO 

CRTANJE

SLIKANJE


 

SLIKANJE

GRAFIKA I PRIMIJENJENA GRAFIKA


 

GRAFIKA I PRIMIJENJENA GRAFIKA

KIPARSTVO


 

KIPARSTVO

Preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura

Studij traje tri godine (6 semestara), tijekom kojih se stječe 180 ECTS bodova. Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ica (baccalaureus / baccalaurea) edukacije likovne kulture.

Specifičnost preddiplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura proizlazi iz činjenice da obrazuje i potiče studente da tijekom studija podjednako razvijaju sposobnost zapažanja i likovnog izražavanja u svim likovnim medijima. To je multidisciplinarni studij koji pored crtanja, slikanja, kiparstva, grafike i primijenjene grafike obuhvaća i opsežan program povijesti umjetnosti i likovne teorije, što se izvodi prema zajedničkom programu s Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta. Studij također obuhvaća grupu psiholoških predmeta s odgovarajućim vježbama.

Stečena znanja, razumijevanje umjetničkih procesa i estetskog istraživanja, te sposobnost povezivanja osobne umjetničke prakse i edukacije – osposobljavaju prvostupnike za slobodnu likovnu praksu i vođenje likovnih radionica pri raznovrsnim kulturnim ustanovama kao što su centri za kulturu, muzeji i galerije.

Poznavanje povijesti umjetnosti i sposobnost analize umjetničkog djela na formalnoj i značenjskoj razini, razumijevanje sociokulturnog okruženja i veza između umjetnosti, kulturnih teorija i društva – omogućavaju prvostupnicima obavljanje stručnih poslova suradnika u kulturnim djelatnostima, turizmu i medijima.

Studij završava izvršavanjem svih obaveza propisanih studijskim programom.

Nastavak studija: Studenti mogu pristupiti razredbenom ispitu i nastaviti studij na diplomskoj razini na umjetničkim akademijama, na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta ili na nekoj drugoj srodnoj visokoškolskoj ustanovi, sukladno propisanim uvjetima natječaja za upis.