NASTAVNIČKI
ODSJEK

SLIKANJE

SLIKANJE

GRAFIKA I PRIMIJENJENA GRAFIKA


 

GRAFIKA I PRIMIJENJENA GRAFIKA

KIPARSTVO


 

KIPARSTVO

METODIKA LIKOVNE KULTURE


 

METODIKA LIKOVNE KULTURE

Diplomski sveučilišni studij Likovna kultura, smjer: nastavnički 

Studij traje dvije godine (4 semestra), tijekom kojih se stječe 120 ECTS bodova. Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra edukacije likovne kulture.

Nakon savladavanja temeljnih aspekata svih likovnih disciplina na preddiplomskom studiju i razvijanja sposobnosti kreativnog likovnog izražavanja u različitim likovnim medijima, student se na početku diplomskog studija opredjeljuje za glavni umjetnički predmet (Slikarstvo; Kiparstvo; Grafika i primijenjena grafika) te pod vodstvom mentora kroz individualne konzultacije započinje izgrađivati svoju likovno-umjetničku osobnost i postavljati je u kontekst umjetničkih i kulturnih praksa.

Kroz umjetničku praksu i naobrazbu te izlaganjem i odgovarajućom prezentacijom svojih radova, studenti potvrđuju osobne umjetničke potencijale i osposobljavaju se za samostalno umjetničko djelovanje i afirmaciju vlastitog umjetničkog izraza.

Istovremeno se student obrazuje i osposobljava za nastavnika likovne umjetnosti / likovne kulture u osnovnoj školi, na gimnazijama i u srednjim strukovnim školama. Kroz posebnu studijsku cjelinu diplomskog studija, grupu psihološko-pedagoško-didaktičkih predmeta s naglaskom na metodici nastave likovne kulture i metodici nastave povijesti umjetnost, student se obrazuje da stečena znanja i vještine primjenjuju u originalnom osmišljavanju nastavnih procesa.

Takav multidisciplinarno i interdisciplinarno formiran studij studentima omogućava povezivanje snažnog teorijskog aspekta studija s kreativnim procesima vlastite likovno-ekspresivne prakse.

Pored osposobljavanja za rad u odgojno obrazovnim institucijama, studente se priprema i za samostalno vođenje kompleksnih edukacijskih i kustoskih projekata unutar raznovrsnih kulturnih institucija ili na neovisnoj kulturnoj i društvenoj sceni. Ujedno ih se potiče i priprema za programe cjeloživotnog obrazovanja, te na umjetničko-istraživački i znanstveno-istraživački rad na području likovne pedagogije, terapije umjetnošću, povijesti umjetnosti, likovne teorije i likovne prakse.

Diplomski rad: Diplomski studij završava ispunjavanjem svih obaveza, te izradom i obranom diplomskog rada. Diplomski rad je planirani i samostalno izvedeni završni rad, uz mentorstvo iz dva područja glavnih stručnih predmeta: likovnog i metodičkog. Student se u području metodike može opredijeliti za izradu rada iz Metodike nastave likovne kulture ili Metodike nastave povijesti umjetnosti. Svaki stručni predmet vodi poseban mentor.

Nastavak studija: Studenti mogu nastaviti studij na poslijediplomskoj razini na Akademiji likovnih umjetnosti, na Filozofskom fakultetu ili na drugim srodnim visokoškolskim ustanovama.