ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Detalji na www.portable-micro-xrf.com

 


 

 

Istraživanje, razvoj i izgradnja prijenosnog instrumenta za mikro-rendgensku fluorescenciju

Projekt UKF-a (Fond za Jedinstvo kroz znanje – sredstva Svjetske banke i Ministarstva znanosti, obrazovanja, i športa)

Cilj predloženog projekta je razvoj i konstrukcija prototipa prijenosnog instrumenta za mikroanalizu rendgenskom fluorescencijom (mikro-XRF), koji bi bio u mnogim aspektima superioran sličnim vrhunskim uređajima koji su trenutno prisutni na tržištu. Originalno rješenje koje će biti razvijeno unutar predloženog projekta biti će kombinacija transfera znanstvenog i tehnološkog znanja, koje je voditelj projekta stekao u inozemstvu, i zajedničkog napora tima hrvatskih stručnjaka i specijalista u području, koji su spremni da pretoče svoje teoretsko i praktično znanje, u jedinstveni proizvod visoke tehnologije.

Metoda analize rendgenskom fluorescencijom uspostavljena je kao jedna od najpogodnijih nedestruktivnih tehnika za elementnu analizu materijala. Novi razvoji i minijaturizacija instrumentacije za proizvodnju rendgenskog zračenja i njegovu detekciju, omogućuje konstrukciju prijenosnih XRF uređaja. To dodatno i značajno proširuje primjenu ove analitičke metode izvan laboratorijskog okruženja. Prijenosni XRF uređaji omogućuju in situ analizu objekata bez obzira na njihovu veličinu, oblik ili mjesto na kojem se nalaze ili su izloženi (npr. u slučaju primjene na objekte kulturna baštine) i mogu se koristiti u praktički svim situacijama. Nadalje, implementacija polikapilarne optike za kolimaciju primarnog snopa rendgenskih zraka na spot veličine u mikrometarskom području, omogućuje istraživanje mikroskopski malih objekata ili mikroskopskih detalja na analiziranom objektu. Istraživanje i razvoj unutar ovog projekta donosi čitav niz originalnih znanstveno-tehnoloških rješenja kako u hardveru tako i u softveru, uključujući neke elektronske dijelove i softver za kontrolu motoriziranog 3D držača uzoraka i sakupljača podataka, da bi se omogućilo linearno skeniranje i 2D mapiranje istraživanih područja objekta. Svojstva i performanse konstruiranog mikro-XRF uređaja biti će testirani u Hrvatskoj i u Austriji. Potencijalna upotreba ovakvog svestranog instrumenata pokriva široko područje primjena u arheometriji, muzeologiji, kemijskoj industriji, istraživanju okoliša (zagađenja zemljišta, kvalitete zraka, kvalitete vode, pepeo u zraku i ostalo), u forenzici, u metalurgiji itd.

Detalji na www.portable-micro-xrf.com.