ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Razvoj i primjena nuklearnih metoda za istraživanje i zaštitu kulturne baštine

 


 

 

Razvoj i primjena nuklearnih metoda za istraživanje i zaštitu kulturne baštine

Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ Šifra projekta 260-0000000-3190)

Očuvanje kulturne baštine i njena prezentacija javnosti spada u najvažnije prioritete Republike Hrvatske. Pritom, prvi i neophodni korak restauratorsko/konzervatorskog procesa zahtjeva pravilnu i potpunu analizu materijala.Budući da se u pravilu radi o vrlo vrijednim i jedinstvenim objektima, postoje stroga ograničenja na odabir metoda analize, koje moraju biti vrlo osjetljive i nedestruktivne. U takvim okolnostima sve su cjenjenije metode fizike, posebno PIXE (Proton Induced X-ray Emission) i XRF (X-ray fluorescence). Na Insitutu Ruđer Bošković, u Laboratoriju za interakcije ionskih snopova već postoji osnovna instrumentalna infrastruktura za provođenje takvog tipa istraživanja.No za upotrebu u restauratorskoj problematici te je metode potrebno dodatno modificirati.

Prvi važan cilj ovog projekta je razvoj i preinake PIXE i XRF metoda na način da postanu optimizirane za analizu objekata kulturne baštine. Predviđa se razvoj i izgradnja linije vanjskog snopa za PIXE spektroskopiju (external line PIXE). Time će se proširiti mogućnost primjene ove tehnike na praktički sve tipove artefakata, jer se analize neće morati provoditi isključivo u vakuumu. Bio bi to ujedno i prvi set-up takvog tipa u Hrvatskoj.
Nadalje, prilagodbom vanjskog PIXE snopa u PIXE-XRF, gdje se koristi ionskim snopom inducirano X-zračenje sekundarnih meta, pripremiti će se experimentalni set-up za detekciju elemenata u tragovima sa znatno poboljšanom osjetljivošću.

Slijedeći važan cilj projekta je dizajnirati i konstruirati prijenosni XRF uređaj, jedan od danas najprimjerenijih i najsvestranijih instrumenta za elementnu karakterizaciju artefakata. Vlastiti rrazvoj hardware-skih i software-skih komponenata omogućiti će izgradnju minijaturnog prijenosnog XRF instrumenta, znatno manjeg od današnjih komercijalnih XRF uređaja sličnih karakteristika. Takav lako prenosivi uređaj imati će performance usporedive sa velikim laboratorijskim inačicama, a omogućiti će jednostavno rukovanje i primjenu u najrazličitijim uvjetima na terenu.

Novoizgrađena i prilagođena PIXE linija vanjskog snopa i prijenosni XRF uređaj, primijenit će se za analizu na nizu objekata kulturne baštine, te time najdirektnije pokazati njihovu vrijednost, versatilnost i opravdanost. Istraživanja će se vršiti u suradnji s Restauratorskim odjelima Akademije Likovnih Umjetnosti u Zagrebu i Splitu, Hrvatskim Restauratorskim Zavodom, Arheološkim muzejom u Zagrebu, te drugim kulturnim institucijama u RH.