ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ZAGREB
Studenti 2. god. u tijeku restauratorske prakse na tavanu Nadbiskupske palače u Zagrebu, 6. mj. 2010. 

Drvene skulpture iz depoa Dijecezanskog muzeja kojima je potrebna hitna zaštita - dokumentirane u tijeku restauratorske prakse, 6. mj. 2010.


 

Detalj drvene skulpture s natpisom o porijeklu - tijekom istraživanja u fundusu Fijecezanskog muzeja u Zagrebu

Evanđelista Marko - jedna od skulptura iz fundusa Dijecezanskog muzeja, izabrana za diplomski rad Sandra Ambrinca - stanje prije radova, 2009. god.

Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi na skulpturama i slikama iz fundusa Dijecezanskog muzeja Zagreb

Suradnja s Dijecezanskim muzejem u Zagrebu, to jest s Uredom za kulturna dobra Nadbiskupije zagrebačke seže u 2006. godinu, kada smo Ministarstvu kulture prijavili program konzerviranja i restauriranja za prvih desetak skulptura pohranjenih u depoima tog muzeja.

Budući da Dijecezanski muzej već dugi niz godina čeka da ugleda “svjetlo dana”, većina njegovih umjetnina je nepoznata i stručnjacima i javnosti, a i u lošem je stanju.

Ugovorom o suradnji započeli smo kontinuiranu preventivnu zaštitu, istraživačke, konzervatorske i restauratorske radove uz potporu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i uz financiranje programa od strane Minisatarstva kulture RH.
Već pet godina u okviru nastave iz restauratorskih predmeta, te u okviru diplomskih radova i restauratorske prakse omogućujemo studentima aktivno sudjelovanje u spašavanju sakralne baštine i u oblikovanju budućnosti jednog značajnog muzeja u srcu Zagreba.

Do sada je na taj način spašeno, istraženo i pripremljeno za izlaganje dvanaestak skulptura (voditeljica programa doc. mr. Zvjezdana Jembrih) i nekoliko štafelajnih slika (voditeljica programa doc. mr. Tamara Ukrainčik), a suradnja se nastavlja svakim danom.

Svaku umjetninu pri povratku u muzej prati cjelovita stručna dokumentacija ili separat diplomskog rada s istraženim znanstvenim podacima o umjetnini. Nerijetko upravo mi tijekom rada i istraživanja na umjetnini otkrivamo njeno porijeklo, značenje i kontekst, kojima se nitko do tada nije zapravo bavio.

Posebno se veselimo već tradicionalnoj restauratorskoj praksi na tavanu Nadbiskupske palače, gdje nas čekaju nebrojene i dosad neistražene sakralne skulpture, slike, liturgijski predmeti.