ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Zidna slika Poklonstvo kraljeva na sjevernom zidu

Konsolidacija disperzijom CaLoSil E5

Predavanje dipl. rest. Bastian Hacker

Probe učvršćivanja različitih punila CaLoSil E5 disperzijom


 

Snimanje fragmenata izvorne žbuke s oslikom Dino-lite-om

Priprema smjese za injektiranje

Posjet crkvi sv. Duha u Balama

Restauratorska praksa na zidnim slikama u crkvi sv. Marije "kod Lokve" u Gologorici (Istra)

Šest studenata Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina – smjer slikarstvo, III godina (ALU, Zagreb) u sklopu restauratorske prakse izvodilo je tijekom srpnja/kolovoza 2013. godine konzervatorsko-restauratorska istraživanja i radove na zidnim slikama sa početka 15. stoljeća u crkvi sv. Marije „kod Lokve“ u Gologorici. Za vrijeme boravka u Istri studentima je omogućen obilazak 24 objekata sa srednjevjekovnim zidnim slikama te Centru za istraživanje metala Istarske županije METRIS. Projekt je odobren i financijski podržan od Ministarstva Republike Hrvatske, Općine Cerovlje i Sveučilišta u Zagrebu. Praksa je održana pod kontinuiranim vodstvom i nadzorom mentorice doc. mr. Neve Pološki uz gostovanje inozemnog gosta predavača dipl. rest. (FH) Bastiana Hackera.

Link na PDF izvještaj