6. sveučilišni Dan e-učenja

četvrtak, 11. prosinca 2014.

Aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14

SRCE, Centar za e-učenje

Plakat

Program