ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Slika 1. Pogled na svetište crkve sv. Jurja

Slika 2. Proba čišćenja amonijevim karbonatom

Slika 3. Uzimanje uzorka za analizu mikroorganizama

Restauratorska praksa na zidnim slikama u župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu

Praksa 1. - ukratko o praksi

Unutar kolegija Restauratorska praksa III na četvrtoj godini studija Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina (OKIRU) - smjer slikarstvo (ALU, Zagreb), studentici Ivani Pavleki omogućen je praktičan rad na zidnim slikama u suradnji sa Hrvatskim restauratorskim zavodom (HRZ). Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i radovi izvođeni su na zidnim slikama iz 15. stoljeća u župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu pod vodstvom Kristine Krulić, mag. art. (HRZ). Sami radovi su uključivali suho čišćenje zidova svetišta, učvršćivanje oslabljelih dijelove izvorne žbuke, probe čišćenja taloga prljavštine i soli amonijevim karbonatom te probe predkonsolidacije slikanog sloja. Praktičan rad na ovom objektu predstavlja svojevrstan uvod u izradu diplomskog rada pri čemu će se navedena studentica uz vodstvo komentora dr.sc. Domagoja Mudronje (Prirodoslovni laboratorij HRZ-a) te mentorice doc.mr.art. Neve Pološki (OKIRU, ALU) baviti istraživanjem optimalne metode uklanjanja oksalatnih patina sa površine oslika, a koje su detektirane preliminarnim istraživanjima.

Kratki izvještaj - PDF

Sastavila: studentica Ivana Pavleka