ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Slika 1. Pročelje crkve sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu

Slika 2. S zid u kapeli Muke Kristove

Slika 3. Proba čišćenja kationskim izmjenjivačem (smolom)

Slika 4. S zid; probno područje

Slika 5. Uzorkovanje izvornih žbukanih slojeva

Restauratorska praksa na zidnim slikama u kapeli Muke Kristove crkve sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu

Praksa 2. - ukratko o praksi

U razdoblju od 18.08. do 31.10. 2014. Ivan Vanja Martinović, student IV godine studija na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina (OKIRU) ALU u Zagrebu, izvodio je studentsku praksu na sjevernom zidu kapele Muke Kristove crkve sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu. Praksa se održavala u sklopu kolegija Restauratorska praksa III, a ujedno predstavlja svojevrstan početak izrade diplomskog rada te će stoga na istom objektu radovi biti nastavljeni tijekom akademske godine 2014./2015. Studentska praksa produkt je suradnje Hrvatskog restauratorskog zavoda i ALU u Zagrebu. Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i radovi odvijali su se pod mentorstvom doc.mr.art Neve Pološki (OKIRU, ALU) te voditeljstvom višeg konzervatora-restauratora Josipa Brekala (Odjel za zidno slikarstvo i mozaik u Zagrebu, HRZ). Radovi su se sastojali od pregleda i istraživanja zatečenog stanja objekta te dokumentiranja stanja očuvanosti zidne slike, preventivne konsolidacije, proba uklanjanja inkrustacija, preslika i nečistoća na sjevernom zidu kapele Muke Kristove.

Kratki izvještaj - PDF

Sastavio: student Ivan Vanja Martinović