ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Slika 1. S zid svetišta, medaljon s prikazom Strijeljanja sv. Kuzme i Damjana

Slika 2. Izrada mreže za grafičku dokumentaciju

Restauratorska praksa na zidnoj slici u svetištu crkve  sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu

Praksa 3. - ukratko o praksi

U sklopu kolegija Restauratorska praksa III, u razdoblju od 18. kolovoza do 31. listopada 2014. g., Ana Grđan - studentica IV godine studija na Odsjeku za konzerviranje i restauriranje umjetnina (OKIRU) ALU u Zagrebu, izvodila je konz.-rest. istraživanja i radove na zidnoj slici sjevernog zida svetišta crkve sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu, s prikazom Strijeljanja sv. Kuzme i Damjana. Praksa je organizirana u suradnji Hrvatskog restauratorskog zavoda i OKIRU ALU u Zagrebu. Odvijala se pod voditeljstvom višeg konzervatora-restauratora Josipa Brekala (Odjel za zidno slikarstvo i mozaik u Zagrebu, HRZ) te mentorstvom doc.mr.art Neve Pološki (OKIRU, ALU). Slika je prvobitno fotodokumentirana te je izrađena grafička dokumentacija osnovnog crteža i oštećenja. Prije početka radova na slici su provedena uzorkovanja pod vodstvom dr.sc. Domagoja Mudronje (voditelj Prirodoslovnog laboratorija u Zagrebu, HRZ). Uzorkovani su žbukani slojevi na slici te će uzorci biti podvrgnuti laboratorijskim analizama koje će pridonjeti izradi restauratorske žbuke. Ugroženi žbukani slojevi preventivno su podljepljeni japanskim papirom i 1%-tnom otopinom Tylose MH 300 u destiliranoj vodi. Izvedene su probe čišćenja površinske prljavštine i preslika te se na temelju njih nastavilo sa sustavnim čišćenjem scene.  Iduće  godine planira se ponovna suradnja HRZ-a i OKIRU ALU kako bi studentica u okviru izrade diplomskog rada dovršila započete radove na sceni Strijeljanje sv. Kuzme i Damjana.

Kratki izvještaj - PDF

Sastavila: studentica Ana Grđan