Razgovori na Jabukovcu 10

RENATA LADOVIĆ MEŠTROVIĆ

Akvatinta – od funkcionalne do konceptualne uloge

petak, 20. 3. 2015. u 11 h, predavaonica 33, Jabukovac 10

U 18. stoljeću akvatinta je imala imitativnu i reproduktivnu ulogu. Goya je to promijenio, te svojim akvatintama uvelike utjecao na razvoj modernog slikarstva i grafike. Kakva je uloga akvatinte u suvremenoj umjetnosti?

ALU Zagreb, Nastavnički odsjek, Jabukovac 10