SLIKARSKI ODSJEK

GRAFIÄŒKI ODSJEK.

KIPARSKI ODSJEK.

NASTAVNIÄŒKI ODSJEK: 

ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM I NOVE MEDIJE.

ODSJEK ZA RESTAURIRANJE I KONZERVIRANJE UMJETNINA.

Upisi na sveučilišne diplomske studije

NATJEÄŒAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022

Tekst Natječaja za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2021./2022.