Djelatnost

Pismohrana ALU radi na poslovima prikupljanja, čuvanja i zaštite arhivske i registraturne građe nastale radom službi ALU. Istovremeno Pismohrana ALU, kao specijalni javni arhiv služi kao važno mjesto za proučavanje građe i znanstvena istraživanja prvenstveno za interne potrebe, ali i za vanjske korisnike.

Poslovi koji se obavljaju u Pismohrani ALU:

  • stručno sređivanje, popis i obrada gradiva
  • osiguranje materijalno-fizičke zaštite gradiva
  • odabiranje arhivskog gradiva
  • vođenje evidencije o arhivskom gradivu u skladu sa važećim zakonskim aktima
  • izlučivanje registraturnog gradiva kojem su prošli rokovi čuvanja
  • rad sa strankama-izdavanje gradiva za korištenje prvenstveno za interne potrebe, te vanjskim korisnicima po odobrenoj molbi
  • znanstvena obrada vrijedne građe Pismohrane ALU za publiciranje u stručnoj i znanstvenoj periodici