ARHIVSKI PROPISI I STANDARDI 

Pravilnik o organizaciji rada u Pismohrani ALU

Pravilnik o radu čitaonice Pismohrane ALU 

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima N.N. 105/97.  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima N.N. 64/00.  

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva N.N. 67/99.

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva N.N. 65/2004.

Pravilnik o evidencijama u arhivima N.N. 90/2002.

Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva ISAD(G), 2.izdanje, 2001.

Vodič za upravljanje elektronskim gradivom s arhivskog stajališta 1. izdanje 1999.

Zaštita osobnih podataka i dostupnost podataka, Preporuka vijeća Europe, Zagreb, 2002.