Administrativne i stručne službe 

URED DEKANA

Voditeljica Ureda dekana:
Irena Franjević, tel: 3711-307, tel/fax: 3777-218, e-mail: dekanat@alu.unizg.hr

TAJNIŠTVO

Tajnica:
Maja Lacković dipl.iur.; tel: 3711-305, tajnik@alu.unizg.hr

SLUŽBA FINANCIJA I MATERIJALNIH RESURSA

Rukovoditeljica materijalno-financijskog poslovanja:
Mirjana Žigman, dipl.oec., tel: 3711-301, e-mail: mirjana.zigman@alu.unizg.hr

Računovodstveno-knjigovodstveni ured:
Ana Tomić, blagajnica, tel: 3711-303, e-mail: ana.tomic@alu.unizg.hr

Marina Horvatić, dipl.oec., voditeljica ispostave Računovodstvo i knjigovodstvo,  tel: 3711-303, e-mail: marina.horvatic@alu.unizg.hr

STRUÄŒNE SLUŽBE I MEĐUNARODNA I MEĐUSVEUÄŒILIŠNA SURADNJA

Ured za meÄ‘unarodnu i meÄ‘usveučilišnu suradnju:
Filip Matović, stručni savjetnik, tel: 3711-431, e-mail: filip.matovic@alu.unizg.hr

Fundus i zbirka studenata ALU:
Korana Littvay, stručna suradnica, tel: 3711-320, e-mail: korana.littvay@alu.unizg.hr

Pismohrana (arhiv):
Ariana Novina, stručna savjetnica, tel: 3711-322, e-mail: aria.novina@alu.unizg.hr

Ured za izdavaštvo i izlagaštvo:
Pavao Ergović, stručni suradnik, tel: 3711-312, e-mail: pavao.ergovic@alu.unizg.hr

Knjižnica:
Voditeljica knjižnice:
Anđelka Dobrijević Turina, diplomirana knjižničarka, tel: 3711-312, e-mail: andjelka.dobrijevic@alu.unizg.hr

Informatička služba:
Goran Hoić, voditelj ureda za informacijski sustav i sistemsku podršku/CARNet sistem inženjer, tel: 3711-324, e-mail: goran.hoic@alu.hr
Mirsad Todorovac, stručni savjetnik/sistem inženjer, tel: 3711-451, e-mail: mirsad.todorovac@alu.unizg.hr

SLUŽBA ZA NASTAVU I STUDENTE

Ured za nastavu preddiplomskih, diplomskih te integriranog studija:
Mladen Đuričić, koordinator za nastavu, tel: 3711-437, e-mail: nastava@alu.unizg.hr

Ured za studente preddiplomskih, diplomskih te integriranog studija:
Tatjana Grgić, voditeljica ureda, tel: 3711-434, e-mail: tatjana.grgic@alu.unizg.hr

Ured za pomoć i podršku studentima preddiplomskih, diplomskih te integriranog studija:
Romana Đuričić, stručna suradnica, tel: 3711-434, e-mail: romana.djuricic@alu.unizg.hr

SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE:

Služba za opće i pravne poslove/ Ured za nastavu i studente poslijediplomskih studija:
Martina Romih Rudman, dipl.iur., tajnica poslijediplomskih studija, tel: 3711-420, e-mail: mrrudman@alu.unizg.hr

Ured za ljudske resurse:
Vlatka Barač, voditeljica ureda, tel: 3711-436, e-mail: vlatka.barac@alu.unizg.hr

Pisarnica (urudžbeni ured):
Helena Pollak, voditeljica ureda, tel/fax: 3711-440, e-mail: alu@alu.unizg.hr

Prijepis:
Mira Gojak, voditeljica prijepisa, tel: 3711-318, e-mail: mira.gojak@alu.unizg.hr

Nastavnički odsjek:
Irena Brezović, administrativni tajnik odsjeka, tel: 4834-000, e-mail: irena.brezovic@alu.unizg.hr

Ured nabave/ skladište:
Dževad Srebreniković, voditelj nabave i skladišta, tel: 3711-310, 3711-314, dzevad.srebrenikovic@alu.unizg.hr