Administrativne i stručne službe 

URED DEKANA

Voditeljica Ureda dekana:
Irena Franjević; e-mail: dekanat@alu.unizg.hr; 098/201-538

PISARNICA (URUDŽBENI URED):
Helena Pollak, voditeljica ureda, e-mail: alu@alu.unizg.hr; 0995285160 - kratki 214

TAJNIŠTVO

Tajnica Akademije:
Maja Lacković dipl.iur., e-mail: tajnik@alu.unizg.hr; 099/258-5842

SLUŽBA FINANCIJA I MATERIJALNIH RESURSA

Rukovoditeljica materijalno-financijskog poslovanja:
Mirjana Žigman, dipl.oec., e-mail: mirjana.zigman@alu.unizg.hr; 099/261-5830

Voditeljica ureda za projekte i javnu nabavu:
Vlatka Ružić, dipl.oec., e-mail: vlatka.ruzic@alu.unizg.hr; 099/582-6804

Računovodstveno-knjigovodstveni ured:
Ana Tomić, blagajnica, e-mail: atomic@alu.unizg.hr

Marina Horvatić, dipl.oec., voditeljica ispostave Računovodstvo i knjigovodstvo, e-mail: marina.horvatic@alu.unizg.hr; 099/800-5201

STRUČNE SLUŽBE I MEĐUNARODNA I MEĐUSVEUČILIŠNA SURADNJA

Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju:
Filip Matović, stručni savjetnik, e-mail: filip.matovic@alu.unizg.hr; 098/250-788

Fundus i zbirka studenata ALU / Galerija „Šira“:
Korana Littvay, stručna suradnica, e-mail: korana.littvay@alu.unizg.hr; 099/244-2117

Arhiv ALU:
Ariana Novina, stručna savjetnica, e-mail: aria.novina@alu.unizg.hr

Ured za izdavaštvo i izlagaštvo:
Pavao Ergović, stručni suradnik, tel: 3711-312, e-mail: pavao.ergovic@alu.unizg.hr

Knjižnica:
Voditeljica knjižnice:
Anđelka Dobrijević Turina, diplomirana knjižničarka, tel: 3711-315, 099/258-5840, e-mail: andjelka.dobrijevic@alu.unizg.hr

Informatička služba:
Goran Hoić, voditelj ureda za informacijski sustav i sistemsku podršku/CARNet koordinator, e-mail: goran.hoic@alu.unizg.hr; 099/255-0825

Mirsad Todorovac, stručni savjetnik/sistem inženjer/CARNet sistem inženjer, e-mail: mirsad.todorovac@alu.unizg.hr

SLUŽBA ZA NASTAVU I STUDENTE

Ured za nastavu preddiplomskih, diplomskih te integriranog studija:
Mladen Đuričić, koordinator za nastavu, e-mail: nastava@alu.unizg.hr; 099/731-2135

Ured za studente preddiplomskih, diplomskih te integriranog studija:
Tatjana Grgić, voditeljica ureda, e-mail: tatjana.grgic@alu.unizg.hr

Ured za pomoć i podršku studentima preddiplomskih, diplomskih te integriranog studija:
Romana Đuričić, stručna suradnica, e-mail: romana.djuricic@alu.unizg.hr; 099/437-2917

SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE:

Služba za opće i pravne poslove/ Ured za nastavu i studente poslijediplomskih studija:
Martina Romih Rudman, dipl.iur., Voditeljica službe za opće i pravne poslove i tajnica poslijediplomskih studija, e-mail: mrrudman@alu.unizg.hr; 099/271-4311

Ured za ljudske resurse:
Vlatka Benkek, voditeljica ureda, e-mail: vlatka.benkek@alu.unizg.hr; 099/310-7150

Prijepis:

Ivana Mikulić, voditeljica prijepisa, e-mail: ivana.mikulic@alu.unizg.hr; 099/5258-163

Nastavnički odsjek (Jabukovac 10):

Veronika Koprivnjak, tel: 4834 481
e-mail: veronika.koprivnjak@alu.unizg.hr; 099/5285-162

Tehnička služba:

Hrvoje Krlić, voditelj službe; e-mail: hrvoje.krlic@alu.unizg.hr; 099/482-7506.

Ured nabave/ skladište:
Zdravka Petrinac, voditeljica nabave i skladišta, e-mail: zdravka.petrinac@alu.unizg.hr; 099/5285-161