GRAFIČKI
ODSJEK

Nastavni plan preddiplomskog studija

Prva godina studija; glavni stručni predmeti:

Crtanje i slikanje, mentor izv. prof. Svjetlan Junaković; as. Maja Rožman

U okviru predmeta Crtanje i slikanje studenti se upoznaju s crtačkim tehnikama i njihovim izražajnim mogućnostima, te kroz njihovo istraživanje podižu nivo opservacije. Analiza oblika i prostornih odnosa provodi se uglavnom crtanjem po prirodi kao jednim od nezamjenjivih načina spoznaje o bićima i stvarima oko nas. Reducirani prostor crteža percipira se kao strukturna i interpretativna a ne opisna kategorije. Budući da svaki student ima osobnu dinamiku svladavanja likovnog zadatka, pristup i poticaj na rad i istraživanje su individualni. Studente se potiče na vođenje crtačkog dnevnika i realizaciju osobnih ideja, što ih uz rad u klasi-atelijeru vodi do otkrivanja temeljnih likovnih zakonitosti.

Uvod u grafiku / grafičke tehnike 1, mentor doc. Tanja Dabo

Predmet Uvod u grafiku i grafičke tehnike studentima pruža znanje o osnovnim pojmovima grafike kao medija, te ih upoznaje s klasičnim i tradicionalnim tehnikama visokog i dubokog tiska kroz predavanja i praktičan individualni rad. Polazište za praktični rad jest priprema crteža, koji svojim formalnim karakteristikama treba anticipirati specifičnosti svake od tehnika u kojima se radi, od linoreza i drvoreza do bakropisa, akvatinte, suhe igle i drugog, a potom slijedi realizacija grafičke matrice te otiskivanje grafičkih listova. Osim znanja o tehničkim i tehnološkim svojstvima medija, predmet pruža uvid u razvoj grafike od njenih početaka do danas, kada je grafika samostalno sredstvo likovnog izraza.

Treća i četvrta godina studija

Primijenjena grafika 2, Primijenjena grafika 3 mentor doc. Svjetlan Junaković

Usmjerenje Primijenjena grafika ima svoje ishodište u slobodnom crtežu, grafici i slikarstvu. Kroz najrazličitije teme taj se slobodni umjetnički izraz pokušava primijeniti na razne oblike primijenjene grafike: plakate, naslovnice knjiga i CD-a, ilustracije te zadatke koji proizlaze iz potreba suvremenog marketinga. Najveći je naglasak u nastavi na osobnom pristupu i razvoju inovativnih stilova uporabom svih medija i tehnika, uključujući skulpturu, fotografiju, video, grafički dizajn, koncept i sve drugo što može pridonijeti boljoj interpretaciji zadane teme. Rad u klasi primijenjene grafike usko je povezan s predmetom Oblikovanje računalom.

Grafika 2, Grafika 3, mentor doc. Mirjana Vodopija

Tijekom treće i četvrte godine studija unutar ovih kolegija studenti nastavljaju razvijati osobni likovni izraz kroz tradicionalne i suvremene grafičke tehnike i medije, koje u dogovoru s mentorom odabiru prema osobnom senzibilitetu. Posebna pažnja posvećuje se osvještavanju i razvoju ideja i njihovoj izvedbi u najprikladnijoj tehnici, pri čemu je dobrodošlo kombiniranje crtačko-slikarskog izraza i poznatih grafičkih tehnika s drugim medijima. Studente se potiče na istraživanje unutar grafičkog medija te da, prema potrebama osnovne ideje rada, proširuju formu izraza na ostale medije, bilo da se radi o prostorno ambijentalnom izrazu, uporabi teksta, videa, zvuka ili drugoga.

Pristup svakom studentu je individualan i prilagođen posebnostima njegova rada, sklonostima i interesima. Od studenata se očekuje samostalno informiranje i istraživanje, artikuliranje ideja i koncepata, te stjecanje organizacijskih vještina i sposobnost realizacije pojedinih radova i zaokruženih likovnih projekata.

Grafika 2, Grafika 3, mentor doc. Josip Baće

Suvremena umjetnost, pa tako i suvremeni grafički izrazi, još su u prošlom stoljeću pokazali svu svoju nepredvidljivost ali i ljepotu, poništavajući do tada zadane granice i ukidajući ograničenja. Stapanjem, preklapanjem, oponašanjem, uspoređivanjem ili konfrontiranjem s drugim medijima i novim tehnologijama, grafika je postala generatorom ideja za stvaranje ne samo novih tehnologija i alata u umjetnosti nego i u širem društvenom kontekstu. 

Kolegiji Grafika 2 i Grafika 3 dinamični su predmeti s dugom tradicijom, nastali na iskustvima prethodnih generacija profesora-mentora suvremenih grafičkih praksi na Akademiji, ali i mnogih njezinih učenika, danas priznatih umjetnika.

Nastava i rad odvijaju se u klasama-atelijerima i u grafičkim radionicama, gdje se studenti primjenom tradicionalnih i suvremenih grafičkih, slikarskih i drugih tehnika i medija osposobljavaju za realizacije vlastitih autorskih projekata. Težnja je da kroz studij svaki student zavoli naš metijer i da naši atelijeri postanu ishodište i pokretač suvremene grafičke scene.

Grafička radionica za digitalni tisak, voditelj radionice izv. prof. Svjetlan Junaković; as. Maja Rožman

Suvremena grafička scena proteklih je desetljeća postala poljem intrigantnih umjetničkih istraživanja i mjestom transformacije dotadašnjih shvaćanja grafičkog medija. Snažan tehnološki razvoj grafičke industrije otvorio je velike mogućnosti za suvremeni grafički izraz. Eksperimenti u domeni matrice i dvodimezionalnog grafičkog lista ustupili su mjesto neuobičajenim praksama kreiranja otisaka koje su rezultat istraživanja u novim područjima stvorenima razvojem suvremene tehnologije. Umjetnici uvode nove kategorije kao važne sastavnice svojih grafičkih djela, te ona nerijetko uključuju nekoliko medija ili balansiraju između njih – grafike i dizajna, grafike i kiparstva ili grafike i novih medija.  

Kao odgovor na te potrebe i u skladu s osuvremenjenim programima, za potrebe prediplomskog, diplomskog i poslijediplomskih studija grafike formirana je radionica za digitalni tisak.