ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM
I NOVE MEDIJE

Iva Jurički,
GARLANICA, animirani film

Međunarodni projekt
s kolektivom Sprout u Galeriji SC

Antonija Veljačić,
SPONTANO

Filmska instalacija

Jelena Oroz,
ČEKAONICA

Radionica
s Ivanom Marušićem Klifom

Martin Babić,
PERONOSPORA AD ASTRA

Matija Djanješić

Preddiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji 

Studij traje tri godine (6 semestara), tijekom kojih se stječe 180 ECTS bodova

1. godina studija

Na prvoj godini studij pruža osnovna znanja iz glavnih stručnih predmeta - klasične animacije, novih umjetničkih praksa i crtanja. Predmeti iz animacije studente uvode u   osnove klasične animacije i povijesti animiranog filma. Predmeti iz novih medija grupirani su pod nazivom Medijska praksa. Nastava medijske prakse provodi se kroz rad na vlastitom projektu za koji studenti izabiru i razrađuju jednu od ponuđenih tema, te stječu vještine baratanja kamerom, montaže, obrade zvuka i druge. Grupna analiza izvršenih zadataka  način je da studenti već od prve godine studija steknu vještine artikuliranja vlastitih postupaka i komentiranja svojih radova i radova svojih kolega.

 

2. godina studija

Na drugoj godini studij omogućuje usavršavanje znanja i upoznavanje s novim tehnikama kao što su kompjuterska animacija te razne eksperimentalne tehnike. Iz stručnih predmeta nastava se odvija tjedno, dok se određeni predmeti spajaju u projektne cjeline gdje studenti trebaju odgovoriti na postavljene teme kao što su, primjerice: igra, javnost i regulativnost, gledatelj i spektakl i sl. Projekti se osmišljavaju u suradnji s nositeljima pojedinih predmeta i vanjskim stručnim i umjetničkim suradnicima i institucijama. Rezultati svakog projekta izlažu se i diskutiraju u grupnim seminarima. Na kraju druge godine studenti bi morali imati dovoljno praktičnog i teorijskog znanja kako bi tijekom treće godine studija mogli kreirati vlastite projekte, odnosno završne radove.

 

3. godina studija

Na trećoj godini studenti se opredjeljuju za modul Animacija ili modul Novi mediji. Modul Animacija daje studentima mogućnost da se usredotoče na svladavanje tehnika  animiranog filma. Studenti prolaze niz kolegija kojima usavršavaju znanja stečena na prve dvije godine, te na kraju treće godine realiziraju animirani film.

Studenti koji izaberu modul Novi mediji uključuju se u projekte odsjeka, ali se od njih očekuje da i sami organiziraju aktivnosti unutar i izvan odsjeka, da samoinicijativno održavaju izložbe, projekcije, seminare. Barem jednom semestralno studenti kolegama predstavljaju svoj rad i svoj istraživački projekt. Kroz seminare i istraživačke projekte stječu se kompetencije kritičkog sagledavanja svojeg i tuđeg rada, i mogućnost artikuliranja i kontekstualiziranja vlastite prakse. Studij završava realizacijom i obranom artikuliranog i zaokruženog samostalnog projekta.