ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM
I NOVE MEDIJE

Damir Žižić 

Dina Rončević

Ana Vuzdarić

Martin Mrzljak

Projekt
u Galeriji Vladimir Nazor

Josip Horvat

Ivana Pipal

Vida Guzmić

Diplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji; smjer: Novi mediji

Studij traje dvije godine (4 semestra), tijekom kojih se stječe 120 ECTS bodova.

Tjedne prezentacije, grupni seminari, čitalačke grupe, radionice, gostujući umjetnici, semestralne izložbe sudionika međunarodne razmjene, sudjelovanje na međunarodnim umjetničkim i istraživačkim projektima, redoviti obilasci izložbi i susreti s umjetnicima i kustosima, čine ovaj studij izuzetno dinamičnim i izazovnim za studente i za profesore. Istraživački blokovi se organiziraju i ad hoc, na inicijativu studenata ili profesora, ponekad i izvan nastavnih termina. Očekujemo angažiranost, osviještenost i sudjelovanje u javnom kulturnom i umjetničkom životu.

 

Praksa

Autorski projekt - Najbitniji element studija. Student svakog semestra razvija koncept svojeg autorskog projekta te ga realizira za izložbu na kraju semestra. Mora pokazati da je sposoban obaviti istraživački i organizacijski rad nužan za finalizaciju projekta. U prvoj godini se očekuje jedan cjeloviti projekt po semestru.

Seminar - Studenti su dužni jednom semestralno pripremiti i održati prezentaciju vlastitog rada. Seminar je ključno mjesto na kojem svaki student mora svojim kolegama pružiti sažetu i konstruktivnu kritiku i ujedno je sam primiti. Ovo je okosnica studija i umjetničkog razvoja studenta.

 

Teorija

Teorijska nastava odvija se u tematskim blokovima predavanja na koje studenti trebaju odgovoriti samostalnim istraživanjem suvremene teorije kulture, što uključuje seminarski rad od 5 kartica teksta na jednu od ponuđenih tema. Blokovi obuhvaćaju teme kao što su: autorstvo, proizvodnja/konzumacija, kolaborativne prakse, globalizacija, postkolonijalizam, grad, svakodnevnost…

Grupni istraživački projekt - Studenti u grupama biraju šire tematsko područje iz suvremene umjetničke prakse, istražuju problematiku iz suvremene teorije i povezuju je s umjetničkim radovima suvremenih autora.

Studenti  u grupama od troje ili četvoro biraju nekoga od ponuđenih autora, te jednom tjedno po dvije grupe prezentiraju svoja istraživanja.

Semestralni kritički osvrt na vlastiti rad, 5 kartica - U kritičkom osvrtu studenti počinju pozicionirati vlastitu praksu u kontekst rada svojih kolega, suvremenika i prethodnika. Razvijaju vještine artikulacije i samoevaluacije.

 

Profesija

Prezentacija i izložba - Kulminacija godišnjeg studija. Na kraju prve godine studenti pripreme, organiziraju i postave izložbu te prisustvuju kritičkoj evaluaciji rada. Na evaluaciji osim profesora odsjeka sudjeluje i vanjski ispitivač. Postavljanje i organiziranje izložbe dio je profesionalne prakse suvremenih umjetnika; samim time je neophodna vještina za studenta diplomskog studija.

Organiziraju se osnovne i napredne radionice iz medijskih tehnika prema potrebama studenata (rasvjeta, blue screen, tonsko snimanje, video i filmsko snimanje, trik stol)

*Radionice su ponuđene na odsjeku. Ukoliko je studentima potrebna dodatna  edukacija iz područja koje nije zastupljeno na odsjeku, usmjerit će ih se na adekvatnu instituciju.