ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM
I NOVE MEDIJE

Nastavnici i predavači

Pročelnica: Izv.prof.art. Ana Hušman

Red.prof.art. Darko BAKLIŽA

Crtanje akta 3 i 4 (BA); Plastična anatomija (BA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe - mentorski rad (MA); Animacija - mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA); Scensko slikanje 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Aleksandar BATTISTA ILIĆ

Slobodna studijska godina

Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3 i 4 (BA); Vizualne komunikacije (MA); Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji projekta iz novih medija (MA)

Red.prof.art. Nicole HEWITT

Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1 i 2 (BA); Nove umjetničke prakse 1, 2, 3 i 4 (BA); Realizacija završnog rada (BA); Rad na realizaciji projekta iz novih medija (MA); Projekt 1/AFNM-izb (izb); Tijelo, pokret i prijevod 1 i 2 (izb)

Red.prof.art. Darko KREČ

Uvod u animaciju (crtanje) 1 i 2 (BA); Klasična animacija 1, 2, 3 i 4 (BA); Klasična animacija (MA); Klasična animacija (izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Animacija – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA)

Red.prof.art. Andreja KULUNČIĆ

Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3 i 4 (BA); Vizualne komunikacije (MA); Multimedijska i multidisciplinarna umjetnost 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (izb); Nove umjetničke prakse 1, 2, 3 i 4 (BA); Nove umjetničke prakse 3 i 4 (izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Projekt (BA i MA); Projekt 2 (izb)

Red.prof.art. Milan TRENC

Režija i animacija 1 i 2 (BA i MA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Animacija – mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA); Kompjutorska animacija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Kompjutorska animacija (MA); Kompjutorska animacija i postprodukcija slike 1 i 2 (BA); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA)

Izv.prof.art. Ana HUŠMAN

Eksperimentalna animacija 1 i 2 (BA); Povijest eksperimentalnog filma i videa 1 i 2 (BA i izb); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Novi mediji – mentorski rad; Projekt (izb)

Izv.prof.dr.sc. Ivana KESER BATTISTA

Uvod u teoriju filma (BA); Povijest filma (BA); Realizacija završnog rada (BA); Digitalni film i koncepcija (MA); Novi mediji - mentorski rad (MA)

Izv.prof.art. Ivan SLIPČEVIĆ

Osnove fotografije 1 i 2 (BA i izb); Tehnologije novih medija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Realizacija završnog rada (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Novi mediji – mentorski rad (MA); Audiovizualne izvedbe (izb)

Doc.dr.art. Darko MASNEC

Utjecaj umjetničke animacije Zagrebačke škole na audiovizualno tržište filma u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi; Uvod u animaciju (crtanje) 1 i 2 (BA); Kompjutorska animacija i postprodukcija slike 1 i 2 (BA); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA)

Doc.art. Daniel ŠULJIĆ

Povijest animiranog filma (BA i izb); Zagrebačka škola animacije (BA i izb); Realizacija završnog rada (BA); Tehnologija animiranog filma (BA); Vježbe – mentorski rad (MA); Multimedijske vježbe i tehnike u animiranom filmu (MA); Teorija i estetika animiranog filma 2 i 3 (MA); Analiza animiranog filma (MA i izb); Animacija - mentorski rad (MA); Rad na realizaciji animiranog filma (MA)

Goce VASKOV, predavač

Kompjutorska animacija 1, 2, 3 i 4 (BA i izb); Kompjutorska animacija (MA)

.

Vanjski suradnici

Red.prof.art. Marcel BAČIĆ

Uvod u teoriju umjetnosti (BA); Teorija proporcija i perspektive (BA); Teorija boje (BA); Zvuk kao likovni izraz (BA i izb); Perspektiva (MA); Teorija likovne umjetnosti (MA)

Snježana KOVAČ-BULIĆ, predavač

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 i 2 (BA)