Rezultati Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u akad. god. 2024./25. - države članice EU i treće zemlje pridružene programu (KA131)

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u akad. god. 2024./25. prema državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim programu (KA131).

Rezultati su objavljeni na poveznici.


Prvi parcijalni rezultati prvog kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa, u akademskoj godini 2024./2025. (KA131 - programske zemlje)

Sveučilište u Zagrebu objavilo je prve parcijalne rezultate prvog kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za akademsku godinu 2024./2025.

Rezultati su objavljeni na poveznici.


Rezultati Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa, u akademskoj godini 2024./2025. (KA131 - programske zemlje)

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2024./2025.

Rezultati su objavljeni na poveznici.


Drugi krug Natječaja za jednosemestralnu mobilnost studenata u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene u akad. god. 2024./25.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je drugi krug Natječaja za jednosemestralnu mobilnost studenata u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene u akad. god. 2024./25.

Natječaj je objavljen na poveznici.


Rezultati Natječaja za jednosemestralnu mobilnost studenata u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene u akad. god. 2024./25.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za jednosemestralnu mobilnost studenata u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene u akad. god. 2024./25.

Rezultati su objavljeni na poveznici i poveznici.


Natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe za razdoblje od 1. svibnja 2024. do 30. lipnja 2025. (KA131 - programske zemlje)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes - BIP) u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za razdoblje od 1. svibnja 2024. do 30. lipnja 2025.

Natječaj je objavljen na poveznici.


Natječaj za akademsku mobilnost (drugi krug)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je drugi krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2024. godini.

Natječaj je objavljen na poveznici.


Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Aktualni natječaji objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.


Erasmus+ Staff Training / International Week

Aktualne objave Erasmus+ Staff Training / International Week radionica moguće je pronaći na mrežnim stranicama projekta IMOTION.