GRAFIČKI
ODSJEK

GRAFIKA 
Radionica za digitalni tisak

GRAFIKA
Radionica za visoki i duboki tisak

GRAFIKA
litografija


 

GRAFIKA
litografija

GRAFIKA
Radionica za visoki i duboki tisak


 

GRAFIKA
Radionica za visoki i duboki tisak

GRAFIKA
Radionica za primijenjenu grafiku


 

GRAFIKA
Radionica za primijenjenu grafiku

Radionice

Grafička radionica za digitalni tisak

voditelj radionice izv. prof. Robert Šimrak

Suvremena grafička scena proteklih je desetljeća postala poljem intrigantnih umjetničkih istraživanja i mjestom transformacije dotadašnjih shvaćanja grafičkog medija. Snažan tehnološki razvoj grafičke industrije otvorio je velike mogućnosti za suvremeni grafički izraz. Eksperimenti u domeni matrice i dvodimezionalnog grafičkog lista ustupili su mjesto neuobičajenim praksama kreiranja otisaka koje su rezultat istraživanja u novim područjima stvorenima razvojem suvremene tehnologije. Umjetnici uvode nove kategorije kao važne sastavnice svojih grafičkih djela, te ona nerijetko uključuju nekoliko medija ili balansiraju između njih – grafike i dizajna, grafike i kiparstva ili grafike i novih medija

Kao odgovor na te potrebe i u skladu s osuvremenjenim programima, za potrebe prediplomskog, diplomskog i poslijediplomskih studija grafike formirana je radionica za digitalni tisak. 

Grafička radionica za litografiju

voditelj radionice doc. Josip Baće

Litografska radionica Grafičkog odsjeka ALU najveća je radionica za plošni tisak u ovom dijelu Europe. Opremljena je s tri velike preše njemačkog tipa, na kojima je moguće otiskivati litografije do formata veličine A1. Radionica također raspolaže s velikom kolekcijom (više od 200 komada) litografskog kamenja različitih veličina i finoća, te velikim izborom alata i boja za njihovu obradu.

Grafička radionica za propusni tisak

voditelj radionice...

Uz jednostavnu i brzu izradu propusne šablone konvencionalnim fotomehaničkim postupkom, posebna prednost tehnike sitotiska je i vjerodostojnost njegovih boja. Moguć je tisak transparentnim ili pokrivnim, sjajnim ili mat bojama, prilagođenima tisku na najrazličitijim vrstama podloga. Prema vrsti tiskovne podloge upotrebljavaju se odgovarajuće boje za sitotisak, koje mogu biti i metalne, fluorescentne, ekspandirajuće, za keramiku itd.

Nova generacija ekoloških aquaplast boja na vodenoj osnovi aplikativna je na različitim vrstama tiskovnih podloga. Tehnika sitotiska ima iznimno široko područje primjene. Otiskivati se može na najrazličitijim vrstama i debljinama upojnih ili neupojnih ravnih tiskovnih podloga velikog raspona formata, a može se kombinirati i s drugim tehnikama. Tehnika sitotiska omogućuje široki prostor za eksperimentiranje, kako pri interpretiranju samih likovnih predložaka, tako pri izradi i korištenju nekonvencionalnih kopirnih predložaka.

Tehniku sitotiska u svom je umjetničkom izrazu afirmirao niz suvremenih autora, od Warhola, Rauschenberga i Vasarelyja do naših autora: Šuteja, Kuduza i mnogih drugih.

Grafička radionica za visoki i duboki tisak

voditeljica radionice za duboki tisak izv. prof. Nevenka Arbanas
voditeljica radionice za visoki tisak doc. Tanja Dabo

Grafička radionica za visoki i duboki tisak organizirana je i opremljena kao grafički stručno-nastavni praktikum za cjelovitu izvedbu likovnih djela u brojnim tehnikama visokog i dubokog tiska, poput linoreza, drvoreza, bakropisa, akvatinte, mezzotinte itd.Osim njegovanja i očuvanja tradicionalnih grafičkih tehnika i grafičke kulture u najširem smislu, grafička radionica sve više postaje mjesto istraživanja i redefiniranja pojmova klasičnog i tradicionalnog u suvremenom likovnom izrazu, te tako nanovo afirmira propitivanje odnosa vrijednosti unutar samog grafičkog medija i doprinosi kontekstualizaciji grafike unutar suvremene umjetničke prakse.

Oprema i organizacija radionice za visoki i duboki tisak usmjerena je prvenstveno ka realizaciji zadataka koji proizlaze iz izvedbenih planova predmeta Uvod u grafiku i Grafičke tehnike, te glavnog stručnog predmeta Grafika na Grafičkom odsjeku, kao i izbornog predmeta Grafika za studente drugih odsjeka.

Korisnici radionice su studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijedoplomskog studija, nastavnici, gosti i vanjski suradnici.

Grafička radionica za primijenjenu grafiku

voditeljica radionice doc. Natalija Nikpalj Polondak

Radionica za primijenjenu grafiku namijenjena je studentima za realizaciju radova s područja oblikovanja vizualnih komunikacija, kao i praktičnoj nastavi kolegija Primijenjena grafika, Oblikovanje računalom, Ilustracija i Tipografija.Radionica raspolaže sa šest računala (PowerMac G5 i G4) spojenih na internet. Studentima je na raspolaganju profesionalni skener A4+, profesionalna digitalna oprema za fotografiranje i laserski pisač u boji A4 formata.

Stručni tekstovi

Priručnik za oblikovanje vizualnih komunikacija (Doc.art. Natalija Nikpalj Polondak)

Glossary, tipografski pojmovnik, znajte ono o čemu govorite (Doc.art. Natalija Nikpalj-Polondak)