ODSJEK ZA ANIMIRANI FILM
I NOVE MEDIJE

REZULTATI PRVOG DIJELA RAZREDBENOG ISPITA ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ ANIMIRANI FILM I NOVI MEDIJI, SMJER NOVI MEDIJI

Prvi dio razredbenog ispita (pregled mapa) prošli su sljedeći kandidati:
(abecednim redom)

(imena studenata)

Drugi dio prijemnog ispita održat će se u petak 22.  rujna 2011. u 14:00 u Zagorskoj 16.

REZULTATI PRVOG DIJELA RAZREDBENOG ISPITA ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ ANIMIRANI FILM I NOVI MEDIJI, ANIMACIJA I

Svi prijavljeni kandidati prošli su pregled mapa i mogu pristupiti razredbenom ispitu u petak u 14 h u Zagorskoj.

Svi zainteresirani kandidati mogu se doći savjetovati i informirati na OZAFIN u Zagorskoj 16.


PRIJEMNI ZA DIPLOMSKI STUDIJ: SMJER ANIMACIJA ili SMJER NOVI MEDIJI u akademskoj godini 2011./2012.


KAD?

1. PRIJAVA - ponedjeljak 19. i utorak 20. rujna 2011., u tajništvu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85,

2. PREGLED MAPA/RADOVA - 21. rujna 2011.

3. OBJAVA REZULTATA PREGLEDA MAPA - 22. rujna 2011.

4. PRAKTIČNI DIO PRIJEMNOG/INTERVJU/PREZENTACIJA MAPA - 23. rujna 2011.

 

ŠTO?

Predaje se: 

- Mapa radova, koja može uključivati: animirane filmove, video i filmske radove, dokumentaciju instalacija, performansa, happeninga, knjige umjetnika, tekstove, fotografije itd. (prezentacija medijskih radova na DVD-u ili CD-u).

- Pismo motivacije u kojem se navodi:

1. za koji od smjerova je pristupnik zainteresiran (animirani film ili novi mediji) te koji su razlozi interesa,
2. ključna uporišta u dotadašnjem radu i projekcija vlastitog rada na diplomskom studiju (i moguća teorijska uporišta).

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski studij i pravo pristupa razredbenom postupku imaju pristupnici koji su završili preddiplomski studij ili kojima je preostalo najviše 30 ECTS bodova do završetka.

TKO SE MOŽE UPISATI?

Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji imaju osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij.
Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji imaju i osobe koje su završile neki drugi diplomski sveučilišni studij, te osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski studij prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne novine» br. 123/03).PREPORUČENA OSNOVNA LITERATURA ZA SMJER NOVI MEDIJI

Michel Foucault, What is an Author / Sto je Autor?
Roland Barthes, The Death of the Author/ Smrt Autora
Walter Benjamin, The Author as Producer/ Autor kao proizvođač
Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema/Vizualni užitak i narativni film
Griselda Pollock, About Canons and Culture Wars
Carol Duncan, The Art Museum as Ritual
Martha Rosler, Art/Activism
Claire Bishop, the social turn collaboration and its discontents - PDF online
George Simmel, The Metropolis and Mental Life/ Velegradovi i duhovni život
Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life/ Invencija svakodnevnice
Irit Rogoff, What is a Theorist?
Hakim Bey, Temporary Anonymous Zones /Privremene autonomne zone
Hal Foster ‘The Artist as Ethnographer’
Vladan Radovanović, Vokovizuel, Nolit, 1984.Većina ovih tekstova je dostupna na internetu, a Barthes, Foucault, Benjamin, Mulvey, Pollock su prevedeni ne hrvatski i dostupni u knjižnicama.

više download od 22. strane
vodič_studij_alu10-11PRIJEMNI ISPIT ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ U AKAD. GOD. 2011./2012.

1. PRIJAVA - 6. i 7. lipnja 2011.  u tajništvu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85,

2. PREGLED MAPA/RADOVA - 9. lipnja 2011.

3. OBJAVA REZULTATA PREGLEDA MAPA - 10. lipnja 2011.

4. DRUGI DIO ISPITA - od 13.  do 17. lipnja 2011.

PRVI DIO ISPITA

Mapa:

  • pismo motivacije - 1 do 2 kartice
  • likovni radovi - crteži: 3 portreta, 3 akta; do 15 radova po izboru: studija, kroki, strip, ilustracija, kolaž…
  • medijski radovi - nešto od navedenoga: animacija, video rad, zvučni rad, fotografija (zapis mora biti prilagođen DVD reproduktoru).
  • opcionalno - tekstovi, sinopsis, scenarij, kratka priča.

Mapa obvezno treba sadržavati aktove, portrete i slobodne radove. Uz crteže pristupnici prilažu u svoje mape i medijske radove (to može biti animacija, video radovi, zvučni radovi, fotografije, kolaži, tekstovi i sl.). Svrha mape je što bolje pokazati vještine, interese, ideje i ambicije korisnika. Mapa je eliminatorni dio prijemnog ispita, pa ju je važno što bolje osmisliti i prezentirati. Uz mapu se prilaže i pismo motivacije u kojem pristupnik obrazlaže svoju želju za upisom na OZAFIN, svoja očekivanja od studija i zašto misli da taj odsjek odgovara njegovim umjetničkim potrebama. Pristupnici navode s čim su upoznati iz područja animiranog filma, novih medija i suvremene umjetnosti, što ih je i zašto inspiriralo i tome slično.

Za upis na OZAFIN poželjna je osnovna računalna pismenost.
Nakon objave liste pristupnika koji su prošli na pregledu mapa, isti pristupaju drugom, praktičnom dijelu ispita.

DRUGI DIO ISPITA

  • crtanje - glave, akta, prostora i kompozicije te test iz opće i likovne kulture.
  • crtanje/interpretacija - npr. nacrtati/izraziti javni, odnosno intimni prostor po sjećanju ili nacrtati imaginarni prostor po zadanoj temi.
  • strip - Pristupnik će u pismenom obliku dobiti kratku priču. Na osnovi te priče crta se strip bez teksta.
  • crteži glavnih aktera (model lista) ili autobiografski rad u bilo kojem raspoloživom mediju (tekst, crtež, kolaž, objekt…).
  • esej na temu - suvremene umjetnosti, medija, performansa, instalacije, filma ili animiranog filma.
  • prezentacija mape - Sastavni dio prijemnog ispita je razgovor s kandidatima u kojemu oni prezentiraju radove iz svoje mape, obrazlažu svoje postupke, procese, motivacije i inspiracije.

Pristupnici su dužni donijeti sa sobom osobnu iskaznicu, crtaću dasku, papir i pribor za crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš i drugo).