ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

ŽELIŠ LI...
...raditi na vrhunskim umjetninama?

...upoznati se s objektima na terenu?

...ući u srž stvari?

...otkriti godinama skrivene umjetnine? 

...spasiti ih od propadanja i vratiti im nekadašnji sjaj? 

Upiši se na Odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina