ODSJEK ZA KONZERVIRANJE I
RESTAURIRANJE UMJETNINA

Hrvatsko restauratorsko društvo - HRD
http://www.h-r-d.hr/

Hrvatski restauratorski zavod - HRZ
http://www.h-r-z.hr/

Facebook stranica Odsjeka za konzerviranje i restauriranje umjetnina
https://www.facebook.com/Odsjek-za-konzerviranje-i-restauriranje-umjetnina-ALU-Sveu%C4%8Dili%C5%A1te-u-Zagrebu-277501109012685/

European Network for Conservation-Restoration Education - ENCORE
http://www.encore-edu.org/

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property - ICCROM
http://www.iccrom.org/

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works - IIC
https://www.iiconservation.org/

European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations
http://www.ecco-eu.org/

Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela - IIC Hrvatska grupa
http://www.iic-hrvatskagrupa.hr/

International Council on Monuments and Sites - ICOMOS
http://www.icomos.org/

Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline - ICOMOS Hrvatska
http://www.icomos-hrvatska.hr/

Međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije
http://www.konferencija-restauracija.com/hr/

 LINKOVI IZ STRUKE