INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina

Studij konzerviranja i restauriranja umjetnina koncipiran je kao integrirani studij u trajanju od pet godina (10 semestara) tijekom kojega se stječe 300 ECTS bodova. Studij ima dva usmjerenja: slikarsko (R/S) i kiparsko (R/K)

Svrha ovog studija je obrazovanje stručnjaka koji će djelovati na  restauratorsko-konzervatorskim poslovima.

Studijski predmeti mogu se podijeliti na više grupa: grupa predmeta iz likovnih disciplina (kao što su slikarstvo, crtanje i kiparstvo); grupu predmeta iz tehničkih i prirodnih znanosti, zatim društvenih i humanističkih znanosti, te predmeta iz područja restauriranja slika, polikromirane skulpture, drvene skulpture, kamena i arhitektonske plastike, zidnih slika, itd.

Studenti kroz obrazovni proces razvijaju likovni senzibilitet i vještine te stječu teorijsko znanje o materijalima, tehnikama i tehnologijama (posebice likovnog postupka). Studenti ujedno svladavaju znanstvenu metodologiju rada kako bi razvili sposobnosti za rješavanje složenih problema restauriranja kao cjelovitog procesa, korištenjem istraživanja i kritičkim tumačenjem rezultata istraživanja.

Nastava se u prve dvije godine sastoji od općih likovnih i prirodoslovnih kolegija te kolegija iz povijesti umjetnosti.

Krajem druge godine započinje program nastave iz područja restauriranja-konzerviranja umjetnina koji se tijekom studija provodi kroz predavanja, vježbe i seminare, te kroz praksu unutar radionica Odsjeka ili na terenu.

U trećoj i četvrtoj godini studija kolegiji su usmjereni ka potrebama restauratorske struke. Nakon treće godine studenti mogu procijeniti stanje i utvrditi razloge promjena na umjetninama, stječu znanja o karakteristikama materijala u restauriranju, u mogućnosti su prezentirati program restauratorsko-konzervatorskih radova, rade u timu i sudjeluju u zajedničkim projektima.

Nakon četvrte godine studenti znaju rekonstruirati nedostatke u svim slojevima umjetnine, samostalno vode dokumentaciju i samostalno prezentiraju konzervatorsko-restauratorske radove na umjetnini.

Peta godina je potpuno posvećena restauriranju i konzerviranju umjetnina, te diplomskom radu. Studenti procjenjuju oštećenja, planiraju, određuju i primjenjuju potrebne zahvate, odlučuju o analizama.

Po završetku studija stječe se akademski naziv magistar/magistra restauriranja i konzerviranja umjetnina.

Nastava se odvija u zgradama ALU u Zamenhoffovoj ulici 14 i na Jabukovcu 10, te kroz restauratorsku praksu na djelima kulturne baštine.