Javni natječaj za postavljanje samoposlužnih aparata

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje samoposlužnih aparata, koji je objavljen 01. listopada 2015. godine.

Link na PDF dokument


AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU objavljuje novi javni natječaj za davanje u zakup dijela prostora za postavljanje samoposlužnih aparata.

Link na PDF dokument

Upit za dostavu ponude za naknadu za automate za tople napitke i automate za prodaju hrane i sokova.

Link na PDF dokument