Poziv za dostavu ponude br. 1/16. - Sistematski pregled

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, OIB: 95847257607 pokrenula je postupak  za sistematski pregled zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, prema specifikaciji (popis usluga sistematskog pregleda) koja se nalazi u prilogu ovog poziva.

Link na cjeloviti tekst Poziva (PDF)

Prilog – popis usluga sistematskog pregleda (PDF)