Poziv za dostavu ponude br. 5/16. – izrada geodetskog projekta

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pokrenula je postupak bagatelne nabave izrade geodetskog projekta, uz suglasnost dekana.

Predmet nabave: Izrada geodetskog projekta

Sredstva su osigurana u financijskom planu za 2016. godinu

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/13,83/13 i 143/13,13/14) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a  (tzv. bagatelnu nabavu) Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, nije obvezna provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Link na cjeloviti tekst poziva (PDF)

Troškovnik (DOCX)