Poziv za dostavu ponude br. 7/16. - Računalna oprema

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Zagrebu, pokrenula je postupak bagatelne nabave računala, uz suglasnost dekana.

Predmet nabave: Računalna oprema

Sredstva su osigurana iz proračuna ZUID – Znanstveno umjetnički projekt MZOS-a.

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/13,83/13 i 143/13,13/14) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00kn bez PDV-a  (tzv. bagatelnu nabavu) Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, nije obvezna provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Link na cjeloviti tekst poziva (PDF)

Troškovnik (DOCX)