Poziv na dostavu ponude br. 1/17 - Materijal za nastavu

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je nabavu za predmet nabave: materijal za nastavu prema evidencijskom broju, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
 
Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Link na cjeloviti tekst poziva (PDF)

Troškovnik (XLS)