Poziv na dostavu ponude br. 4/17 - Kotlovnica

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: Nabava radova za rekonstrukciju i opremanje prostora – Kotlovnice u objektu Ilica 85, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Link na cjeloviti tekst poziva (PDF)