Poziv na dostavu ponude br. 2/18 – toneri i tinte i ostali potrošni materijal

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: toneri i tinte i ostali potrošni materijal, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Link na cjeloviti tekst poziva (PDF)