Poziv na dostavu ponude br. 3/18 – računalna oprema

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: računala i računalna oprema, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Poziv na dostavu ponude: računala i računalna oprema 

Tehnička specifikacija

Ponudbeni troškovnik

Ponudbeni list

Objavljeno 14. studenog 2018.