Poziv na dostavu ponude br. 2/19 – Sistematski pregled za zaposlenike ALU

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: Sistematski pregled za zaposlenike Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Krajnji rok za dostavu ponude je 21. ožujka 2019. do 12 sati.

Poziv na dostavu ponude (link na PDF)

Objavljeno 14. ožujka 2019.