Poziv na dostavu ponude br. 6/19 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje.

Poziv na dostavu ponude (Link na PDF)

Objavljeno 14. 6. 2019.