Poziv na dostavu ponude br. 1/20 - NABAVA za potrebe EU-Projekta Akademija u hodu

Naručitelj Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je postupak nabave za predmet nabave: Usluge VANJSKI STRUČNJAK ZA OSMIŠLJAVANJE KONCEPTA DIGITALNOG ARHIVA STUDENATA ALU I NJIHOVIH RADOVA za potrebe EU-PROJEKTA: UP.03.1.1.03.0033 Akademija u hodu

Poziv na dostavu ponude (link na PDF)