3d software i računala

Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu, raspisuje poziv za nabavu 3D softvera i računala za potrebe istraživanja i primjene u suvremenoj grafičkoj umjetničkoj praksi, a u svrhu postupka nabave roba vrijednosti do 85.000,00 kn, za predmet nabave (tzv. bagatelna nabava) u 2014.godini. Molimo Vas ponudu s jediničnim cijenama za zadane komponente u privitku troškovnika bez pdv-a.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE BR. 1/14

Link na PDF dokument

PONUDBENI LIST za nabavu 3D softwarea i računala

Link na PDF dokument

TROŠKOVNIK

Link na PDF dokument