SLIKARSKI
ODSJEK

Preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova.

Program prve godine studija obuhvaća sve aspekte crtanja, uvod u slikarstvo te svladavanje osnovnih pojmova likovnih umjetnosti, kao i upoznavanje s mogućnostima uporabe različitih materijala kao nosilaca slike, te s razlozima njihove obrade i odabira. S crtanjem glave i akta povezan je studij anatomije. Druga godina studija obuhvaća niz logičnih i povezanih zadataka kao prelaznih faza između crtanja i slikanja, najprije monokromnim postupkom, zatim studiranjem kompozicije, kontrasta i teorije boja, te njihovom postupnom primjenom. Na trećoj i četvrtoj godini pozornost se posvećuje individualnom likovnom izražavanju i stvaralaštvu. Student izabire profesora-voditelja klase, uz čiju pomoć gradi svoj umjetnički profil.Studenti Slikarskog odsjeka svladavaju i osnove kiparstva i grafike, te stječu znanja iz povijesti umjetnosti i drugih teorijskih predmeta, a omogućen im je odabir iz niza izbornih kolegija.

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) slikarstva.

Studenti koji žele nastaviti studij mogu pristupiti razredbenom ispitu za diplomski sveučilišni studij na Akademiji ili na drugoj visokoškolskoj ustanovi, sukladno uvjetima natječaja za upis.