SLIKARSKI
ODSJEK

Diplomski sveučilišni studij Slikarstvo

Studij traje jednu godinu (2 semestra), tijekom koje se stječe 60 ECTS bodova.

Diplomski studij kroz individualni mentorski pristup potiče razvoj osobnih likovnih promišljanja i pronalaženje njihova adekvatnog izraza. Potiče se istraživanje i inovativnost, te osposobljuje za sudjelovanje u raznolikim projektima na širokom području suvremenog umjetničkog stvaralaštva.Kroz studij se usvaja analitički i kritički pristup. Time se razvija i sposobnost kontekstualiziranja individualnog likovnog rada unutar šireg povijesnog, odnosno aktualnog likovnog okvira.

Diplomski studij završava pripremom i izradom diplomskog rada kao samostalnog i kreativnog iskaza studenta.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Slikarstvo stječe se akademski naziv magistar/magistra slikarstva.

Nastava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Slikarstvo odvija se u klasama-atelijerima u zgradi ALU u Ilici 85.