SLIKARSKI
ODSJEK

MOZAIK 

MOZAIK 

IZRADA MOZAIKA

Radionica Podhraski

STAKLO Radionica Podhraski 2011.

Vitraj

STAKLO


 

Puhano staklo

STAKLO

Mozaik

„Zaista, velika je šteta što se mozaik, vrhunska umjetnost po svojoj ljepoti i trajnosti, nije više koristio s obzirom na mogućnosti koje pruža i nije mu posvećeno dovoljno pažnje“ Riječi su to talijanskog renesansnog slikara, graditelja i povjesničara Giorgia Vasarija, koji je u svoje vrijeme pokazao divljenje i naklonost prema ovoj drevnoj umjetnosti staroj tisućljećima. Iako je na ozemlju Hrvatske baštinjeno bezbroj antičkih mozaika, interes za nastavak ove tradicije i izrada mozaika sveo se na dekoraciju ili na reproduciranje slikarskih uradaka. Istina, postojali su brojni entuzijasti, kako u teorijskom (arheologija), tako u praktičnom smislu (slikarstvo), ali ne i u edukacijskom. Kako nasljedovati vrsnoću izvedbe i kako iskazati umjetničku posebnost. U stogodišnjoj povijesti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu bilo je pokušaja oživljavanja mozaika, ali nije bilo osobe koja bi taj pionirski posao iznijela na svojim plećima. Danas se ovdje stječe tradicionalno i moderno iskustvo izrade mozaika sukladno senzibilitetu i likovnom opredjeljenju studenata.

Mozaik je umjetnost čiji sastavni dijelovi - kockice tvore cjelinu izvedenu temeljem skice ili nacrta. Pod izvedbom se podrazumijeva postavljanje kockica ili komadića  različitog materijala (kamena, mramora, staklene paste, keramike  i dr.) na podlogu (podnu, zidnu, stropnu i drugu), unaprijed pripremljenu žbukom, ljepilom ili smolom.

Studenti prakticiraju različite izvedbene metode (direktnu, indirektnu, dvostruku reverzibilnu) i mozaičke tehnike (opus tessellatum, opus opus incertum, opus vermiculatum i dr.). Iako je riječ o namjenskim mozaičkim uradcima sa zadani elementima ili namjenom kao što su: sakralni, ambijentalni ili arhitektonski objekti, fontane i sl. - studenti iskazuju svoje likovne sklonosti, senzibilnost i opredjeljenja.  

nositelj kolegija, izv. prof. Milun Garčević, m_garcevic@yahoo.com

.

Tehnike i umjetnost stakla

Programski sadržaj kolegija "Tehnike i umjetnost stakla" prisutan je  kontinuirano već deset godina, a u prediplomskim studijskim programima je jedan od najtraženijih izbornih kolegija koje studenti upisuju na početku svake akademske godine. Nastava se odvija kroz programski sadržaj unutar dva semestra, tri sata tjedno u manjim studentskim grupama.

Staklo je medij koji se u svom sadržaju zasniva na tradiciji, zanatskim i tehnološkim vještinama i znanjima, te istraživačkom procesu suvremenog umjetničkog stvaralaštva. Unutar  duhovne baštine i u tradiciji oblikovanja stakla, nastojimo kroz kolegij postići najviše domete estetskih vrijednosti. Studenti se osposobljavaju da se znaju crtačkim, slikarskim i kiparskim vještinama samostalno izraziti u staklu.

Predviđeno je da se studenti unutar programskog sadržaja educiraju i vlastitim kreativnim potencijalom izvode radove i jednostavnije projekte u 2D i 3D kroz različite tehnike obrade i dorade stakla. U to spadaju:  
hladna obrada stakla; graviranje, brušenje, poliranje te pjeskarenje stakla; toplinska obrada stakla; slikanje pigmentima za tehniku vitraja, savijenje stakla; termička obrada stakla; fuzija stakla, topljenje u kalupima te ljevanje i puhanje stakla. 

U nastavi je također kroz terensku nastavu predviđena edukacija i rad u specijaliziranim radionicama i studijima za staklo uz specijaliste-majstore puhače i ljevače staklene mase.

Na kraju  svakog  završenog jednogodišnjeg programskog ciklusa, studenti uz mentorsku podršku pripremaju završnu izložbu svojih najreprezentativnijih radova.

nositelj kolegija, Izv. prof. Anton Vrlić