NASTAVNIČKI
ODSJEK

Nastavnici i predavači

Pročelnica: Doc.dr.art. Snježana Ban

Nastavnički odsjek ALU u Zagrebu izrazito je dinamičan odsjek na kojem nastavne programe preddiplomskog i diplomskog studija likovne kulture izvode nastavnici i suradnici s većinu katedri ALU, nastavnici Odsjeka za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te vanjski suradnici s drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i izvan njega.

.

Nastavnici Katedre za crtanje i slikanje

Red.prof.art. Ante RAŠIĆ

Slikanje 2 (BA); Slikanje 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Izv.prof.art. Gordana BAKIĆ-VLAHOV

Crtanje akta 1 i 2 (BA); Crtanje akta 1 i 2 (MA), Crtanje 2 (BA); Procesi crtanja 1 i 2 (izb)

Doc.dr.art. Snježana BAN

Slikanje 2 (BA)

As. Sebastian DRAČIĆ

Crtanje akta 1/N i Crtanje akta 2/N

.

Nastavnici Katedre za grafiku

Red.prof.mr.art. Dubravka BABIĆ

Grafika i primijenjena grafika 1 (BA)

Red.prof.art. Darko JAKIĆ

Grafika i primijenjena grafika 2 (BA); Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA)

Red.prof.art. Ines KRASIĆ

Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Uvod u grafiku (izb)

Doc.dr.art. Igor ČABRAJA

Grafika i primijenjena grafika 2 (BA); Grafika i primijenjena grafika 1 (MA)

As. Iva ĆURIĆ

Uvod u grafiku (izb); Grafika i primijenjena grafika 1 i 2 (MA)

.

Nastavnici Katedre za kiparstvo

Red.prof.art. Daniel KOVAČ

Kiparstvo 2 (BA); Kiparstvo 2 (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Montažni postrupci u kiparstvu (izb)

Izv.prof.art. Vlasta ŽANIĆ

Kiparstvo 1/DN i 2/DN (MA); Izrada diplomskog rada (MA); Medijske prakse u nastavnom i umjetničkom procesu 1/N-izb i 2/N-izb (izb)

Doc.dr.art. Ivan FIJOLIĆ

Kiparstvo 1 i 2 (BA); Kiparstvo 1 (MA)

Doc.art. Vojin HRASTE

Kiparstvo 2/N (BA); Kiparstvo 1/DN (MA); Kiparstvo 2/DN-izb i 4/DN-izb (izb)

As. Tanja VUJASINOVIĆ

.

Nastavnici Katedre za teoretske predmete

Izv.prof.mr.art. Sonja VUK

Metodika nastave likovne kulture 1 (MA); Hospitacije u nastavi likovne kulture (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Diplomski praktikum 1 i 2 (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Metodički praktikum 1 i 2 (MA)

Doc.dr.sc. Renata BURAI

As. Ida LOHER

Metodika nastave likovne kulture 1 (MA); Hospitacije u nastavi likovne kulture (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 - Metodički praktikum 1 i 2 (MA); Metodika nastave likovne kulture 2 – Diplomski praktikum 1 i 2 (MA)

.

Nastavnici Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Red.prof.dr.sc. Sanja CVETNIĆ

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Igor FISKOVIĆ

Umjetnost romanike (BA); (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Zlatko JURIĆ

Zaštita spomenika kulture (BA i MA); (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Red.prof.dr.sc. Miljenko JURKOVIĆ

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Izv.prof.dr.sc. Frano DULIBIĆ

Osnove likovnih umjetnosti (BA i MA); Metodika nastave povijesti umjetnosti (MA); Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti (MA); Hospitacije u nastavi povijesti umjetnosti (MA); Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA); Praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA); Boja u likovnoj umjetnosti: likovna počela u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti (izb), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Izv.prof.dr.sc. Predrag MARKOVIĆ

Umjetnost gotike (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Dubravka BOTICA

Arhitektura renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Jasenka GUDELJ

Osnove arhitekture (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Nikolina MARAKOVIĆ

Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Dino MILINOVIĆ

Umjetnost antike (BA), Uvod u ikonologiju (BA i MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

Doc.dr.sc. Tin TURKOVIĆ

Umjetnost antike (BA) (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

as. Josipa ALVIŽ

Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti (MA); Hospitacije u nastavi povijesti umjetnosti (MA); Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Jasmina NESTIĆ

Diplomski praktikum metodike povijesti umjetnosti 2 (MA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Danko ŠOUREK

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Ivana TOMAS

Umjetnost gotike (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

As. Tanja TRŠKA MIKLOŠIĆ

Likovne umjetnosti renesanse i baroka (BA), (Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti)

.

Vanjski suradnici s drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izv.prof.dr.sc. Vesna BILIĆ

Pedagogija (MA)

Izv.prof.dr.sc. Veljko ĐORĐEVIĆ

Mozak, um i umjetnost - od neurona do zajednice (izb) (Medicinski fakultet)

Doc.dr.sc. Siniša OPIĆ

Didaktika (MA)

Doc.dr.sc. Iva ŠVERKO

Psihologija odgoja i obrazovanja (BA); Psihologija učenja i poučavanja (BA); Razvojna psihologija (BA)

Znan.sur.dr.sc. Toni BABAROVIĆ

Psihologija učenja i poučavanja (BA); Razvojna psihologija (BA)

.

Vanjski suradnici izvan Sveučilišta u Zagrebu

Red.prof.art. Marcel BAČIĆ

Uvod u teoriju umjetnosti (BA); Teorija proporcija i perspektive (BA); Teorija boje (BA); Zvuk kao likovni izraz (BA i izb); Perspektiva (MA); Teorija likovne umjetnosti (MA)

Mr.sc. Krunoslav KAMENOV, v.pred.

Umjetnost 19. st (BA i MA), Umjetnost 20.st. (BA i MA), Teorija likovne umjetnosti (BA)

As. Jasna SALAMON

Praktikum metodike povijesti umjetnosti 1 i 2 (MA)

As.mr.sc. Ivan BOGAVČIĆ

Metodika nastave povijesti umjetnosti (MA)

Snježana KOVAČ-BULIĆ, predavač

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 i 2 (BA)