KIPARSKI
ODSJEK

Mateja Krnjak,
KLOPOTEC, 2011, metal, drvo

Stella Pernjek,
SJENE, 2012, kombinirana tehnika


 

Stella Pernjek,
PERSONA, 2012, bronca

Diplomski sveučilišni studij Kiparstvo

Studij traje jednu godinu (2 semestra), tijekom  koje se stječe 60 ECTS bodova.

Diplomski studij osposobljava studente za samostalni stvaralački likovni rad, omogućujući potpun razvoj individualnog kiparskog izraza i imaginacije.Kroz individualni mentorski pristup potiče se iskaz osobnosti i inovativnost te sposobnost kritičkog promišljanja.Uz artikulaciju osobnih likovnih ideja i ciljeva, studij omogućuje i sagledavanje šireg konteksta suvremene umjetničke zbilje i uloge umjetnika u društvu.

Studij završava izradom diplomskog rada, a na kraju diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra kiparstva.

Nastava preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kiparstvo odvija se u klasama-atelijerima i radionicama u zgradi ALU u Ilici 85.

Usmjerenje Mala plastika i medaljerstvo na Kiparskom odsjeku osnovano je ak. godine 1996./1997. (u vrijeme  mandata dekanice Dubravke Babić), pod vodstvom doc. Damira Mataušića. Studenti usmjerenja Mala plastika i medaljerstvo redoviti su studenti Kiparskog odsjeka ALU. Cilj osnivanja usmjerenja bio je nastavak tradicije i otvaranje novih mogućnosti  promišljanja za studente kiparstva sklone malom formatu, odnosno intimističkoj plastici.

Usmjerenje student upisuju na 3. godini preddiplomskog studija, kad se odlučuju za upis u klase, odnosno usmjerenje (klasa prof. Bogdanića, klasa prof Blaževića, klasa prof Drinkovića i klasa-usmjerenje prof. Mataušića) te na 1. godini diplomskog studija. Program studija je identičan za sve studente kiparstva, osim što je na usmjerenju težište na malom formatu pune plastike i reljefu te na utilitarnoj plastici. Sukladno gore navedenom, na usmjerenju predaju svi profesori praktične i teorijske nastave vezani uz Kiparski odsjek. Studenti na usmjerenju u sklopu terenske nastave  izvode i skulpture većih dimenzija, što je dio edukacijskog procesa, kako bi percipirali razliku između  spomeničke, komorne i male plastike te postojanja univerzalnog likovnog kiparskog problema - forme i crteža - neovisno o formatu.

Studenti usmjerenja Mala plastika i medaljerstvo po diplomi stječu naziv magistar kiparstva.

Kolegij Mala plastika i medaljerstvo otvoren je kao izborni predmet za sve studente ALU na 2., 3. i 4. godini preddiplomskog studija i na 1. godini diplomskog studija.